Volver a los detalles del artículo حياة قارة )صنعة وتقديم(. شعر أبي عمران الميرتلي الأندلسي المتوفى سنة 604 ه. \ KARA, Hayat (ed.), La poesía de Abū[ 1207 م )أحمد بوغلا(. ˁImrān al-Mīrtulī al-Andalusī, ob. 604 h. / 1207 dC. (Ahmed Bourhalla)] Descargar Descargar PDF