Volver a los detalles del artículo Al-fanādiq. Fanādiq at-tuǧǧār al-masīḥiyya fī d-dawla al-ḥafṣiyya [Al-fanādiq. Los fondacs de los comerciantes cristianos en la dinastía ḥafṣī] [“The fanādiq. Fanādiq of Christian traders in the ḥafṣī dynasty”] Descargar Descargar PDF